Mobirise Website Builder

Stanovy strany sú vo formáte PDF a k nahliadnutiu v tomto odkaze: Stanovy ApS.pdf

Kontakt

Email

info@alternativapreslovensko.sk

Mobil

0940 380 606

Designed with ‌

HTML Website Creator
×

V zmysle § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z. politická strana Alternatíva pre Slovensko vyhlasuje, že neeviduje žiadne osoby, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.